TEGNFORKLARING

  • Prosjektert skitrekk
  • Nedfart, skibakke
  • Prosjektert nedfart, skibakke
  • Skiløyper
  • Bilvei

Tomtekart Topografi

Her ser du hvordan terrenget ser ut i området.